Vänster- och högerhänt JM-modul

JM-modulerna kan också modifieras så att de har höger- och vänstergängning med två bord. Med andra ord rör sig dessa två bord mot varandra eftersom vi kombinerat en högergängad skruv och en vänstergängad skruv på samma skruv.

Denna funktion är särskilt lämplig, för example, i en stödskruvfunktion.