item®s nyheter for våren 2017 er her!

item er ikke bare verdens største profilsystem, men også verdens mest innovative profilsystem!

Hvert år i april og september kommer item med nyheter for sine profilsystemer. Nyhetene finner du enklest i vår PDF-nyhetskatalog på denne lenken: